1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Как да създадете текст във формата на кактус с помощта на Adobe Illustrator

by
Read Time:14 minsLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an Ink Cloud Typography Text Effect Using Adobe Photoshop

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

В следващата стъпка ще се научите как да създадете текст във формата на кактус в програмата Adobe Illustrator. Като начало ще създадете мрежа и модел на четка.

След това, ще се научите как да създадете и запазите доста труден шаблон. Като се възползвате максимално от панела Appearance, ще се научите как да направите първия кактус и след това да запазите създадените части. С помощта на две прости форми и няколко ефекта, ще се научите как да създадете саксиите. И накрая, за задния фон, ще се научите как да използвате радиален градиент.

За да получите повече вдъхновение за това, как да промените или подобрите ефекта на текста, може да разгледате GraphicRiver.

1. Как да създадете нов документ и зададете решетка.

Натиснете Control-N, за да създадете нов документ. От падащото меню за Units изберете да е в Pixels. Въведете следните стойности: 850 широчина и 500 височина. След това натиснете More Settings. Задайте цветовия режим (Color Mode) да е RGB, растерните ефекти (Raster Effects) да са в режим Screen (72 ppi), и след това натиснете Create Document

Отидете на View > Show Grid и след това View > Snap to Grid. Ще ви трябва мрежа със стойности от 1 px на квадратчетата, така че просто отидете на Edit > Preferences > Guides & Grid и въведете 1 в квадратчето на Gridline every и 1 в квадратчето на Subdivisions.  Не се обезкуражавайте от всичката тази мрежа - ще улесни работата ви, а и имайте предвид, че може лесно да я премахнете с "Control-"

Може да научите повече за какa се работи с мрежи в Illustrator с този кратък урок от Андрей Стефан: Запознаване със система на мрежата в програмата Adobe Illustrator.

Трябва да отворите панела Info (Window > Info), за директно показване с размера и позицията на формите.  Не забравяйте да зададете мерните единици да са в пиксели като отидете на Edit > Preferences > Units. Всичките тези опции значително ще увеличат скороста ви на работа.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Как да създадете четки Pattern

Стъпка 1

Изберете инструмента Rectangle (M) и се фокусирайте върху лентата с инструменти. Премахнете цвета от контура и изберете следния запълващ цвят: R=255 G=188 B=53. Преместете се на работното поле и направете форма с размери 25х14 px - мрежата и функцията Snap to Grid ще улеснят правенето на фигурата.

rectanglerectanglerectangle

Стъпка 2

Променете цвета за запълване на R=93 G=74 B=27 и изберете инструмента Ellipse (L). Направете пет тесни овали, както е показано по-долу, и ги поставете точно където е показано на решетката отдолу.

След като приключите, селектирайте всичките форми и ги съединете с Control-8.

ellipsesellipsesellipses

Стъпка 3

Изберете инструмента Rectangle (M) и създайте форма с размери 25 х 7 рх. Поставете я както е показано отдолу. Селектирайте новия правоъгълник заедно със съединените форми и натиснете Minus Front от панела Pathfinder (Window > Pathfinder)

minus frontminus frontminus front

Стъпка 4

Изберете инструмента Anchor Point (Shift-C) и се фокусирайте върху кавявите форми. Натиснете върху горните опорни, точки както е показано в изображението отдолу.

Селектирайте жълтия правоъгълник и премахнете цвета за запълване.

anchor point toolanchor point toolanchor point tool

Стъпка 5

Селектирайте всички форми, отворете панела с четките (Window > Brushes) и натиснете бутона за създаване на нова четка (New Brush).  От менюто изберете Pattern Brush и натиснете ОК, за да отворите прозореца с опициите на Pattern Brush. Напишете името на новата си четка, въведете стойностите, показани по-долу, и натиснете ОК, за да запазите новата четка.

new brushnew brushnew brush

3. Как да създадете образец (Pattern)

Стъпка 1

С инструмента Rectangle (M), направете квадрат с размери 50х50 рх и го запълнете със жълт цвят.

squaresquaresquare

Стъпка 2

С инструмента Pen (P), нарисувайте две обикновени линии и ги поставете от дясната страна на квадрата, както е показано на изображението. Уверете се, че двете линии са селектирани и отворете панела Appearance (Window > Appearance). 

Премахнете цвета за запълване, задайте цвят на контура да е R=93 G=74 B=27 и отворете изкачащтия панел Stroke. Увеличете широчината на контура на 2 рх и селектирайте Width Profile 1

Докато едната от тези форми е все още селектирана, отворете Graphic Styles (Window > Graphic Styles). Натиснете бутона за New Graphic Style, за да запазите новата форма.

width profilewidth profilewidth profile

Стъпка 3

Уверете се, че двете форми са все още селектирани и отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Въведете промените, показани одтолу и натиснете ОК.

transformtransformtransform

Стъпка 4

С инструмента Pen (P), нарисувайте пет криви и ги поставете в горната част на квадрата. Приложете създадения преди това графичен стил от панела Graphic Styles върху петте форми. 

Селектирайте само втората и четвъртата форма. Отидете в панела Appearance и променете широчината на контура на 1 рх. След това отидете на панела Graphic Styles и запазете новия графичен стил. 

pen toolpen toolpen tool

Стъпка 5

Уверете се, че двете форми, които създадохте преди малко са все още селектирани и отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Въведете стойностите показано отдолу и натиснете ОК

transformtransformtransform

Стъпка 6

С инструмента Pen (P), създайте пет криви, както е показано в долното изображение и върху тях приложете прървия графичен стил от панела Graphic Styles

Със същтия инструмент, създайте осем криви, както е показано на второто изображение отдолу, и ги приложете втория графичен стил от панела Graphic Styles

pathspathspaths

Стъпка 7

Селектирайте всичките форми и отидете на Object > Path > Outline Stroke и след това ги комбинирайте с Control-8

compound pathcompound pathcompound path

Стъпка 8

Селектирайте жълтия квадрат заедно с кафявите форми и натиснете бутона Intersect от панела Pathfinder. Просто завлачете формите, които получихте до панела Swatches (Window > Swatches), за да ги запазите като образец. 

new patternnew patternnew pattern

4. Как да направите графичен стил

Стъпка 1

Премахнете мрежата (Control-") и Snap to Grid (Shift- Control-"). 

Изберете инструнента Type (T) и отворете панела Character (Window > Type > Character). Селектирайте Insaniburger font и задайте размер на шрифта 200 рх

Натиснете върху работното поле, напишете "Cactus" и направете цвета да е в R=78 G=174 B=99. Поставете текта както е показано отдолу, след това отидете на панела със слоевете и го заключете. 

texttexttext

Стъпка 2

Фокусирайте се върху първата буква от текста. С инструмента Pen (P) или с инструмента Brush (B), нарисувайте една крива, както е показано в следващото изображение. Оставете я селектирана и се отидете в панела Appearance

Уверете се, че няма цвят за запълване и изберете контура. Задайте цвят на контура R=93 G=58 B=20 и увеличете широчината на 4 рх. Изберете Width Profile 1 от панела Stroke

strokestrokestroke

Стъпка 3

Уверете се, че кривата е селектирана и отидете на панела Appearance. Задайте следния цвят за запълване R=75 G=147 B=106. 

fillfillfill

Стъпка 4

Оставете новата фигура селектирана и отворете панела Appearance. Добавете още един цвят за запълване с бутона Add New Fill.  Селектирайте го и задайте следния цвят: R=78 G=174 B=99. Отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Задайте стойностите, който са показани по-долу и натиснете ОК

add new filladd new filladd new fill

Стъпка 5

Уверете се, че кривата стои селектирана. Oтидете на панела Appearance и прибавете още един цвят в Fill. Селектирайте го и задайте бял цвят (R=255 G=255 B=255).  Намалете Opacity до 30%, променете Blending Mode в Overlay и отидете на Effect > Distort & Transform > Transform.  Въведете стойностите, показани по-долу и натиснете ОК. Отидете на Effect > Pathfinder > Add, след това на Effect > Path > Offset Path и задайте за Offset -7. Натиснете ОК

white fillwhite fillwhite fill

Стъпка 6

Задръжте формата селектирана, отидете на панела Appearance и прибавете четвърти цвят. Селектирайте го, приложете своя образец от панела Swatches и след това отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Въведете стойностите, показани отдолу и натиснете ОК

apply patternapply patternapply pattern

Стъпка 7

Със все още селектирана форма, отидете на панела Appearance и добавете втори контур, като използвате бутона Add New Stroke. Селектирайте новия контур и приложете вашата четка Pattern от панела с четките. Позиционирайте новия контур под първия.

Със все още селектирана форма, отидете на панела Graphic Styles и запазете новия графичен стил.

apply pattern brushapply pattern brushapply pattern brush

5. Как да оформите текста като кактус

Стъпка 1

С инструмента Pen (P) или интрумента Brush (B), нарисувайте нова крива, както е показано на първото изображение. Докато е селектирана кривата, приложете последния графичен стил, който създадохте от панела Graphic Styles. 

apply graphic styleapply graphic styleapply graphic style

Стъпка 2

Докато кривата е все още селектирана, отидете на панела Appearance. Първо, селектирайте долните два цвята за Fill и ги променете със цветовете, показани отдолу, след това натиснете върху ефекта Transform, който е зададен за горния цвят Fill и променете Rotate Angle, както е показано по-долу. 

С все още селектирана форма, отидете на панела Graphic Styles и запазете новия графичен стил, който създадохте току-що. 

adjust graphic styleadjust graphic styleadjust graphic style

Стъпка 3

Фокусирайте се върху първата буква от текста и нарисувайте няколко полугръга по продължението на буквата, както е показано по-долу. 

apply graphic stylesapply graphic stylesapply graphic styles

Стъпка 4

Селектирайте тези нови форми и приложете върху тях новия графичен стил от панела Graphic Styles. Опитайте се да редувате двата създадени от вас графични стилове. Селектирайте формите една по една, отворете ефекта Transform от горния цвят Fill от панела Appearance и променете ъгъла на завъртане (Rotate Angle) да е по посока на селектираните форми. 

apply graphic stylesapply graphic stylesapply graphic styles

Стъпка 5

Изберете по-малките кактуси и отидете на панела Appearance. Отворете ефекта Transform, който се намира под горния Fill и променете двата плъзгача от функцията Scale на 50%. Натиснете ОК

scale patternscale patternscale pattern

Стъпка 6

Преместете се на другите две букви от текста и следвайте същите техники, които използвахте за първата буква. Първо, създайте полукръг и приложете графичния стил, след това променете стойностите на завъртане (rotate) и размер (scale), за по-малките форми на кактуса.

cactus textcactus textcactus text

6. Как да направите цветенцата на кактусите

Стъпка 1

С инструмента Pen (P) или инструмента Brush (B), нарисувайте три криви, както е показано на първото изображение. Запълнете ги с R=239 G=75 B=74 и направете широчината на контура на 3 рх. Запъленте ги със следния цвят: R=93 G=58 B=20, увеличете Weight на 3 рх и не забрявайте да селектирате Width Profile 1. След като приключите, запазете тези стойности като графичен стил. 

cactus flowercactus flowercactus flower

Стъпка 2

С инструмента Pen (P) или инструмента Brush (B), заедно с графичния стил, който запазихте в предишната стъпка, прибавете още няколко цветчета към другите букви. След като приключите, отидете в панела със слоевете, отключете слоя с текста, и го изтрийте.

cactus flowerscactus flowerscactus flowers

7. Как да направите саксиите

Стъпка 1

Покажете мрежата (Control-") и Snap to Grid (Shift-Control-"). За следващите стъпки, ще ви е нужна мрежа с гъстота на клетките от 5 рх. Отидете на Edit > Preferences > Guides & Grid и въведете 5 в квадратчето на Gridline every.

Изберете инструмента Rectangle (M) и нарисувайте правоъгълник с размери 75 х 20 рх. Запълнете го в жълт цвят и го поставете както е показано на изображението отдолу. 

yellow rectangleyellow rectangleyellow rectangle

Стъпка 2

С инструмента Rectangle (M), направете правоъгълникс с размери 65 х 40 рх, запълнете я в синьо, и я поставете както е показано на първото изображение. 

Изберете инструмента Direct Selection (A) и се фокусирайте върху долната част от новата форма. Селектирайте двете опорни точки, отидете на Control Panel, и въведете 20 рх в квадратчето на Corners. След като сте готови, позиционирайте формата зад другия правоъгълник (Shift-Control-[). 

blue shapeblue shapeblue shape

Стъпка 3

Селектирайте жълтата форма и отидете на панела Appearance. Променете цвета с R=188 G=117 B=71 и прибавете втори цвят на запълване в панела. Изберете го, задайте цвят R=214 G=146 B=97, отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Въведете стойностите, които са показани по-долу и натиснете ОК

add new filladd new filladd new fill

Стъпка 4

Докато правоъгълника е все още селектиран, отидете на панела Appearance. Прибавете още един цвят на запълване и го изберете. Задайте бял цвят, намалете Opacity do 25%, променете Blending Mode в Overlay, и отидете на Effect > Path > Offset Path. За Offset, въведете -8 рх, натиснете ОК, отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Въведете стойностите, показани отдолу и натиснете ОК. 

offset pathoffset pathoffset path

Стъпка 5

Със все още селектиран правоъгълник отворете панела Appearance. Направете широчината на контура да е 4 рх и задайте следния цвят: R=92 G=59 B=28.

strokestrokestroke

Стъпка 6

Със селектиран правоъгълник и отворен панел Appearance, селектирайте цялата пътека (просто натиснете върху "Path", който се намира най-отгоре на панела Appearance) и отидете на Effect > Stylize > Rounded Corners.  За радиус, въведете 5 рх, натиснете ОК, и отидете на Effect > Distort & Transform > Roughen. Въведете стойностите, който са посочени отдолу и потвърдете с ОК

rounded cornersrounded cornersrounded corners

Стъпка 7

Селектирайте синята форма и отворете панела Appearance. Заместете синия цвят с R=188 G=117 B=71 и след това добавете още един цвят на запълване. Изберете квадратчето на Fill и променете цвета на R=214 G=146 B=97, отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Задайте стойностите, показани отдолу и натиснете ОК

new fillnew fillnew fill

Стъпка 8

Уверете се, че сте селектирали долната форма и отидете на панела Appearance. Прибавете още един Fill и го изберете. Направете цвета да е бял, намалете Opacity до 25%, променете Blending Mode да е в Overlay, и отидете на Effect >Distort & Transform > Transform. Задайте стойностите, посочени отдолу и потвърдете с ОК

new fillnew fillnew fill

Стъпка 9

Докато долната форма е все още селектирана и панела Appearance е отворен, направете контура да е 4 рх, а цвета го променете на R=92 G=59 B=28.

strokestrokestroke

Стъпка 10

Уверете се, че долната форма е все още селектирана и отворете панела Appearance. Добавете нов Fill и го преместете най-отдолу в панела. Променете цвета на черен, намалете Opacity до 60%, променете Blending Mode да е в Soft Light, и след това отидете на Effect > Convert to Shape > Ellipse. Въведете стойностите, които са посочени по-долу и натиснете ОК, след това отидете на Effect > Distort & Transform > Transform. Задайте промените, посочени отдолу и натиснете ОК.

ellipse effectellipse effectellipse effect

Стъпка 11

Докато долната форма е все още селектирана, отворете отново панела Appearance. Селектирайте цялата пътека и отидете на Effect > Stylize > Rounded Corners. Въведете 5 рх за радиус и натиснете ОК, след това отидете на Effect > Distort & Transform > Roughen. Въведете стойностите, показани отдолу и натиснете ОК

roughenroughenroughen

8. Как да мултиплицирате саксиите

Стъпка 1

Дупликирайте двете форми, които оформят саксията и поставете копията както е показано на първото изображение. Като използвате инструмента Direct Selection (A), изберете опорните точки, които са означени в първото изображение, и ги придърпайте надясно, както е показано във второто изображение.

Изберете само долните форми и отидете на панел Appearance. Отворете ефекта Transform, приложен върху най-горния Fill и ефекта Ellipse, който е приложен кам долния Fill, и променете стойностите, както са показани отдолу.

hotchpotchhotchpotchhotchpotch

Степка 2

Направете още четери копия на по-малката саксия и ги поставете както е показано на следващото изображение.

hotchpotcheshotchpotcheshotchpotches

9. Как да направите задния фон

Стъпка 1

С инструмента Rectangle (M), направете правоъгълник с размери 860 х 510 рх. Запълнете я с следния цвят: R=195 G=225 B=177. Уверете се, че правоъгълника покрива цялото работно поле и го поставете най-отзад (Shift-Control-[). 

rectanglerectanglerectangle

Стъпка 2

Отворете изкачащото меню от панела Swatches и отидете на Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures.

С инструмента Rectangle (M), направете правоъгълник с размери 860 х 510 рх и го поставете върху първия правоъгълник, както е показано в изображението. Запълнете новата форма с  четка в Pattern USHS 22 Gravel Beach, намалете Opacity до 50%, променете Blending Mode да е в режим Soft Light, и след това отидете на Effect > Artistic > Film Grain. Задайте стойностите, посочени отдолу и натиснете ОК

film grainfilm grainfilm grain

Стъпка 3

Уверете се, че втория правоъгълник, който направихте е все още селектиран и отидете на панела Appearance. Прибавете втори цвят за запълване (Fill) и го изберете. Намалете Opacity до 50% и променете Blending Mode в режим Overlay, след това приложете радиалния градиент както е показано отдолу. Използвате инструмента Gradient (G), за да разтеглите градиента, както е показано долу.

radial gradientradial gradientradial gradient

Поздравления! Приключихте!

Ето как трябва да изглежда изображението. Надявам се, че ви е било приятно с този урок и че ще можете да приложите тези техники и във ваши бъдещи проекти. Не се колебайте да споделите вашия краен резултат в сектора с коментарите.

Чувствайте се свободни да промените крайния дизайн и да го направите свой. Може да намерите някои страхотни източници на вдъхновение от GraphicRiver, с интересни решения за подобряване на вашия дизайн.

final productfinal productfinal product
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads