1. Design & Illustration
  2. Illustration

Как да създадем Касетофон от 90-те в Adobe Illustrator

by
Read Time:8 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Radoslav Ivanov (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Кой не помни тези прекрасни преносими касетофони? Спомняте ли си когато ги използввахте за да слушате музика от касети или просто мелодия от радиостанцията, когато все още нямаше iPods или Spotify?

Така че днес ще създадем касетофон в стила от 90-те години, като използваме основни и прости форми в Adobe Illustrator. Нека партито започне!

Намерете още дизайни вдъхновени от 90-те в Envato елементи.

1. Как да Създадем Нов Документ и да Настроим Мрежа

Натиснете Control-N, за да създадете Нов Документ. Задайте Units в Пиксели и въведете 800 x 600 за ширината и височината на документа. След това в Advanced опциите, изберете RGBScreen (72 ppi), и не забравяйте да махнете отметката на Align New Objects to Pixel Grid box преди да кликнете OK.

Отидете на Preferences (Control-K) и въведете 1 px за Keyboard increment. Натиснете OK.

Може да активирате Info панела (Window > Info), за да имате предварителен преглед на размера и позицията на вашите фигури. Не забравяйте да зададете мерни единици в Пиксели от Edit > Preferences > Units. Това значително ще ускори скоростта на вашата работа.

Set Up a New document and Set Keyboard incrementSet Up a New document and Set Keyboard incrementSet Up a New document and Set Keyboard increment

2. Как да Създадем Касетофона

Ще започнем като създадем тялото на касетофона и след това ще преминем към другите елементи.

Стъпка 1

Започнете със създаването на тялото на касетофона, правоъгълник с размери 400 x 134 px използвайки Rectangle Tool (M). Използвайте #3C3741 като цвят за запълване.

След това вземете Direct Selection Tool (A) и преместете долната връзка на правоъгълника с 5 px навътре с помощта на клавиатурата; Преместете единия край отляво и другия отдясно.

Creating a rectangle for the base of the radioCreating a rectangle for the base of the radioCreating a rectangle for the base of the radio

Стъпка 2

За високоговорителя, копирайте предишния правоъгълник два пъти (Control-C следван от Control-F) и преместете второто копие 120 px вдясно. След това приложете Minus Front с предходното копие използвайки Pathfinder панела.

Приложете -8 px изместване на получената фигура (Effects > Path > Offset Path) и след това разгънете формата и (Object > Expand Appearance). Накрая, закръглете всички върхове долу вдясно като използвате Live Corners с Direct Selection Tool (A).

Използвайте #342F38 като цвят на запълване.

Creating the speakerCreating the speakerCreating the speaker

Стъпка 3

Сега копирайте високоговорителя (#46424D) (Control-C > Control-F) и приложете -4 px отместване в Effects > Path > Offset Path. След това създайте елипса с размери 80 x 80 px (#3E3942) като използвате Ellipse Tool (L).

Копирайте елипсата два пъти (Control-C > Control-F) и преместете второто копие леко наляво, за да създадете сянка, и задайте Minus Front с предишната елипса използвайки Pathfinder панела. Сменете цвета на запълване на #37333B.

Създайте елипса с размери 25 x 25 px (#342F38) и повторете процедурата изполвана при предходната елипса. Използвайте #2F2B33 за цвят за запълване на сянката.

Adding details at the speakerAdding details at the speakerAdding details at the speaker

Стъпка 4

Сега нека създадем корпуса на високоговорителите, като използваме правоъгълник 4 x 200 px (#37333B). Дублирайте го (Control-C> Control-F) и ги разделете с 200 px.

След това ги селектирайте и двата и приложете Blend (Alt-Control-B), и зададете конкретните интервали до 20 в Object > Blend > Blend Options. Сега дублирайте прътите и ги завъртете на 90° с помощта на Rotate Tool (R). Групирайте корпуса заедно (Control-G) и го завъртете на 45º.

Сега центрирайте корпуса на високоговорителя и дублирайте вътрешната му форма след което го пренесете отпред (Right click > Arrange > Bring to Front). Изберете корпуса, формата и маската и изрежете маската (Control-7). Групирайте всички елементи на високоговорителя заедно (Control-G).

Adding the cover for the speakersAdding the cover for the speakersAdding the cover for the speakers

Стъпка 5

Дублирайте високоговорителя (Control-C > Control-F) и го отразете (Right Click > Transform > Reflect), и след това поставете високоговорителя от другата страна на касетофона.

Сега кликнете два пъти в тялото на касетофона, за да влезете в Isolate Mode. Добавете правоъгълник (#342F38) равен на половината от касетофона. Премахнете останалата форма като изполвате Shape Builder Tool (Shift-M).

Adding a shadow for the base shapeAdding a shadow for the base shapeAdding a shadow for the base shape

Стъпка 6

Сега нека да създадем отделението за касети като направим правоъгълник с размери 120 x 40 px и цвят (#28252B). Създайте 18 px скосени ъгли в долната част, като използвате Transform панела.

След това добавете прозорчето като направите правоъгълник с размери 48 x 16 px и цвят (#5F5866) и закръглете долните краища с Direct Selection Tool (A). След това създайте 8 x 8 px елипса (#28252B) и 3 x 3 px елипса (#5F5866), групирайте ги заедно, дублирайте елипсите (Control-C > Control-F) и ги поставете отпред на прозорчето.

Creating the cassete trayCreating the cassete trayCreating the cassete tray

Стъпка 7

Създайте правоъгълник с цвят (#514B57), който леко да препокрива прозорчето и го отрежете с формата му посредством Shape Builder Tool (Shift-M).

След това създайте два дълги правоъгълника (#FFFFFF) и изберете Opacity на 25% като използвате Appearance панела. Завъртете ги на 45° и ги поставете на прозорчето, след което премахнете оставащата част с Shape Builder Tool (Shift-M).

Adding more details in the casseteAdding more details in the casseteAdding more details in the cassete

Стъпка 8

Следващото нещо, което ще направим е дисплея. За него направете правоъгълник с размери 50 x 28 px и цвят (#28252B) и заоблете краищата с 6 px за радиус от Transform панела. Създайте правоъгълник с размери 42 x 26 px и цвят (#5F5866) и сменете радиуса на ъглите на 2 px.

Направете вътрешна сянка като дублирате два пъти (Control-C > Control-F) и преместите надолу второто копие с 3 px. Приложете Minus Front от Pathfinder панела и използвайте #4C4652 като цвят за запълване.

Creating the displayCreating the displayCreating the display

Стъпка 9

Сега нека да нарисуваме детайли по дисплея с Pen Tool (P). Използвайте 2 px дебелина на щриха и задайте #28252B за цвят на запълване, след което изпишете няколко цифри и няколко точки. Изберете щриха Projecting Tapfrom от Stroke панела.

Сега дублирайте (Control-C > Control-F) формата на външната рамка на дисплея и изберете -2 px отместване в Effects > Path > Offset Path. Разширете формата (Object > Expand Appearance).

След това добавете три дълги правоъгълника (#FFFFFF) и задайте Opacity на 15%, наклонете ги на 45º с Rotate Tool (R), и извадете оставащата форма от предишния кадър като използвате Shape Builder Tool (Shift-M).

Adding the numbers in the displayAdding the numbers in the displayAdding the numbers in the display

Стъпка 10

Създайте девет бутона като направите елипса с размери 6 x 6 px и цвят (#28252B) и още една елипса с размери 3 x 3 px съответно с цвят (#342F38), групирайте ги заедно (Control-G) и дублирайте фигурата девет пъти. Поставете ги както е показано на изображението по-долу.

Creating buttons circularCreating buttons circularCreating buttons circular

Стъпка 11

След това добавете друг бутон като направите правоъгълник с размери 14 x 6 px и цвят (#342F38) и заоблете върховете от лявата му страна с Direct Selection Tool (A).

След това го дублирайте два пъти (Control-C последван от Control-F) и преместете второто копие нагоре с 2 px (#28252B), и след това приложете Minus Front с предишната форма като използвате Pathfinder панела. Групирайте всичко заедно с (Control-G) и го дублирайте с (Control-C > Control-F). Обърнете го хоризонтално и поставете двете части една до друга.

Adding another buttonsAdding another buttonsAdding another buttons

Стъпка 12

Добавете седем бутона в горната част като направите правоъгълници с размери 13 x 13 px и цвят (#28252B), след което ги поставете на разстояние от 7 px един от друг. Над първия правоъгълник отляво добавете правоъгълник с размери 10 x 3 px и цвят (#3C3741).

Сега кликнете два пъти в основата на касетофона, за да влезете в Isolate Mode. Създайте правоъгълник с размери 185 x 20 px и цвят (#342F38), задайте радиуса на ъглите да е 10 px като използвате Rounded Rectangle Tool, и след това го поставете така, че леко да препокрива касетофона и изрежете останалата фигура с Shape Builder Tool (Shift-M).

Натиснете Escape, за да излезете от Isolate Mode.

Adding the top buttonsAdding the top buttonsAdding the top buttons

Стъпка 13

Сега нека да създадем дръжката на касетофона. Създайте два правоъгълника с размери 20 x 50 px и цвят (#46424D) и един правоъгълник с размери 315 x 20 px и цвят (#46424D). Поставете ги така, че да образуват обърнато U и приложете Unite от Pathfinder панела.

След това леко закръглете горните краища като използвате Live Corners с Direct Selection Tool (A). Създайте правоъгълник с размери 185 x 20 px и цвят (#342F38) и изберете радиус на ъглите от 10 px като използвате Rounded Rectangle Tool, и след това го поставете в центъра над дръжката на касетофона и отрежета оставащата част с Shape Builder Tool (Shift-M).

Накрая създайте два правоъгълника с размери 20 x 10 px и цвят (#342F38) и ги поставете в горната част на дръжката. Групирайте всичко заедно (Control-G) и го поставете в горната част на касетофона.

Creating the handle of the radioCreating the handle of the radioCreating the handle of the radio

Стъпка 14

Създайте шестнайсет правоъгълника с размери 4 x 2 px и цвят (#666666) и изберете радиус на ъглите от 2 px като използвате Rounded Rectangle Tool, след което ги поставете до малките бутони. След това направете четири правоъгълника 10 x 2 px с цвят (#666666) и ги поставете до отделението за касети и два други под бутоните на дисплея.

Накрая добавете правоъгълник с размери 28 x 6 px и цвят (#666666) на дръжката на касетофона и задайте радиуса на ъглите на 3 px. Групирайте касетофона (Control-G).

Adding some shadowsAdding some shadowsAdding some shadows

3. Как да създадем Музикалните Ноти

Стъпка 1

Сега след като завършихме касетофона, ще започнем рисуването на музикалните ноти и останалите финални детайли. Започваме със създаването на кръг 6 x 6 px и два правоъгълника с размери 2 x 14 px и 8 x 2 px. Групираме ги заедно във формата на музикална нота.

Дублираме (Control-C > Control-F) музикалната нота, за да създадем още една и добавяме още един правоъгълник с размери 2 x 14 px и кръг с размери 6 x 6 px. Сменяме ширината на горния правоъгълник на 12 px и групираме втората музикална нота (Control-G).

След това се заиграваме с различни 6 x 6 px и 3 x 3 px кръгчета, редуващи се със следните цветове на запълване: #FF6766#00B5B5#9684A3#B0ABA0.

Creating the musical notes with rectangles and ellipsesCreating the musical notes with rectangles and ellipsesCreating the musical notes with rectangles and ellipses

Стъпка 2

За финал създайте правоъгълник с размери 800 x 600 px и цвят (#EAE4D5) и го поставете за фон (Object > Arrange > Send to Back).

Сега добавете елипса с размери 532 x 24 px и цвят (#D4CFC1) за сянка на касетофона. Поставете я под касетофона (кликнете с десен бутон > Arrange > Send Backward).

Final details in the backgroundFinal details in the backgroundFinal details in the background

Страхотно! Готови сте!

Готово! Успешно завършихте този урок. Както виждате беше много лесно и просто в няколко стъпки. Надявам се че урока ви е бил полезен и сте научили много нови неща за бъдещите ви илюстрации. Ще гледам коментарите!

Final resultFinal resultFinal result

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads