1. Design & Illustration
  2. Adobe InDesign

Създаване на красиви страници и впечатляваща корица за детска книжка

by
Read Time:15 minsLanguages:
This post is part of a series called Alice in Wonderland Week.
How to Create a Queen of Hearts Playing Card With Affinity Designer
Create an Alice in Wonderland Themed iPhone Wallpaper in Pixelmator
This post is part of a series called Book Templates .
How to Design a Vintage Book Cover
How to Create a Historical Fiction Book Cover in Adobe InDesign

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

В този урок ще ви покажа как да създадете впечатляваща корица и оформите оригинални страници за детска книжка (в този случай модернизирана версия на ``Алиса в страната на чудесата!``). С помощта на Adobe InDesign, ще се научите как с едно по-нестандартно оформяне на текст и картинки може да превърне класическите страници в нещо много по-вълнуващо. С този урок ще разгледаме техниките, които можете да използвате за оформление и дизайн; уроци, които можете да приложите, когато създавате своя собствена книга, независимо дали ще е книга за печат или в електронен вариант.

Много благодарности към Мери Уинклер за това, че предостави своите страхотни илюстрации за оформлението на книжката. Можете да се научите как да създадете свои собствени илюстрации на Алиса в страната на чудесата от нейния урок, който е качен по-рано днес.

1. Оформяне на корицата

Стъпка 1

Отворете програмата InDesign и щракнете върху File > New Document. В диалоговия прозорец New Document за Intent задайте опцията Print, а в полето за броя на страниците Number of Pages въведете 1. Уверете се, че опцията Facing Pages не е селектирана. Под размер на страницата (Page Size), изберете Custom..., а от падащото меню отворете прозореца с Custom Page Size. Задайте име на документа "Alice in Wonderland_Cover" и размери на документа за широчина (Width) 277 mm, височина (Height) 216 мм

Това позволява размерът на вътрешната страница да е 135/216 мм, което е и стандартният размер за книгите на хартиен носител. В моята версия за InDesign, програмата автоматично преобразува измерванията в Picas, но в този урок всички мерни единици ще ги задавам в милиметри. Натиснете върху Add и след това ОК

В секцията Margins въведете за Top, Right и Left по 20 мм, а за Bottom margin 25 мм.  На опцията Bleed (обрязаност) въведете за всички страни по 3 мм. Натиснете ОК.

Стъпка 2

Издърпайте вертикален водач от вертикалната (лява) линийка (отидете на View > Show Rulers, в случай, че не ги показва) и го сложете на 135 мм. Издърпайте втори водач към центъра на документа до 138.5 мм. Изтеглете трети водач, който да е на 142 мм. Така задаваме външните линии и средната линия на гърба на книгата, който е с широчина от 7 мм.

Стъпка 3

От вертикалната лява линийка издтърпайте водач към позиция 115 мм (страницата е с широчина 135 мм минус 20 мм широчина на бялото поле), за да зададете границите на задната корица. Повторете същите стъпки за предната корица, като издърпате един водач на линийката към позиция 162 мм.

Така зададохте основните пропорции на вашата корица - можете да започнете с добавянето на съдържанието.

2. Оформяне на предната корица

Стъпка 1

Използвайте интрумента Rectangle Frame Tool (F), за да създадете рамка с широчина 95 мм. Височината може да варира, в зависимост от изображението, което искате да поставите. Поставете рамката в долната част на полето и изберете File > Place.  Селектирайте избраното от вас изображение (най-добре да е във формат EPS, с прозрачен фон, ако използвате векторна илюстрация) и натиснете Open.

Докато рамката е селектирана, натиснете Fill Frame Proportionally от Control Panel.


Стъпка 2

Изберете инструмента Type (T) и създайте текстова рамка с широчина 95 мм и височина 30 мм. Напишете "ALICE IN (на нов параграф) WONDERLAND" и изберете Align Center (централно подравняване) от Control Panel.

Сега може да изберете няколко различни шрифта, за да предадете по-голяма динамичност на корицата. В този случай, аз избрах по-класически изглеждащият серифен шрифт, EB Garamond, и контрастиращият, по-модерен несерифен шрифт, BonvenoCF. Тази комбинация от шрифтове ще стои наистина добре в тази модернизирана версия на Алиса в страната на чудесата.

Върнете се на текстовата рамка, която създадохте и маркирайте текста. Задайте за шрифт BonvenoCF Light. Маркирайте само "ALICE IN" и задайте големина на шрифта (Font Size) 55 pt, Leading (междуредово разстояние) да е 66 pt и Tracking (междубуквено разстояние) да е 30. Маркирайте "WONDERLAND" и задайте  Font Size 33 ptLeading 39 pt и Tracking 30.


Стъпка 3

Изберете Window > Stroke (контур), за да отворите панела Stroke.  Изберете инструмента Line (\) и задръжте Shift, за да издърпате хоризонтална линия с дебелина 90 мм. В панела Stroke задайте дебелината на контура (Weight) да е 0.35 мм, оставете линията да е в опция Solid. Поставете линия под заглавието и я центрирайте.


Стъпка 4

Създайте втора текстова рамка със широчина 95 мм, като използвате инструмента Type (T). Въведете подзаглавие, в този случай "Lewis Carroll's Traditional Tale Revisited", подравнете централно (Align Center), и изберете шрифт EB Garamond RegularЗа големина на шрифта изберете 16 pt.

Вашата изчистена красива предна корица е готова! А сега ще се заемем със задната корица.

3. Оформяне на задната корица

Стъпка 1

С инструмента Type (T), създайте текстова рамка с широчина 95 мм и я нагласете така, че горната част на рамката да съвпада с тази на горната граница (margin) на задната корица. Рамката трябва да я разположите в центъра на задната корица.

Можете да импортирате отзива на книгата си тук, или може да отидете на Type > Fill with Placeholder Text.

Издърпайте рамката надолу така, че да стигне до средата на задната корица и разделете текста на два параграфа. Маркирайте целия текст, а от горния Control Panel изберете Justify with Last Line Aligned Left. Задайте големина на шрифта в 12 pt, а за Leading 14.4 pt. Отидете на Window > Type & Tables > Story, за да отворите панела Story.  Щракнете във вътрешността на текста и изберете Optical Margin Alignment.

Маркирайте първия параграф от текста и от горния Control Panel въведете 4 в полето Drop Cap Number of Lines (думите ще се преместят четери реда по-надолу). Задайте наситеността на шрифта да е в Regular.

Изберете втория параграф и променете шрифта в Italic, a в полето Drop Cap Numbers of Lines, въведете 2. Това е много добро място да вмъкнете цитат, ревю на книгата или биографията на автора.

Ако смятате, че е уместно, можете да вмъкнете и лого, уебсайт, и/или баркод в долната част на корицата.

4. Оформяне на гърба на корицата

Стъпка 1

С инструмента Type (T), създайте нова текстова рамка с височина 3 мм и широчина 25 мм. Въведете името на автора. Изберете EB Garamond SC за шрифт (или използвайте опцията All Caps в панела Character, за да го имитирате). За големина на шрифта сложете 11 pt.  Селектирайте рамката, дясно щракване на мишката (PC) или Control-щракване (Mac) и от Transform > Rotate 90 degrees Clockwise (завъртане на текста на 90 градуса по часовниковата стрелка).  Позиционирайте текстовата рамка с името на автора до горната граница на Margin (бяло поле) и я центрирайте.

Стъпка 2

Отидете на Edit > Copy >Paste текстовата рамка и променете широчината на 57 мм, а височината на 3.5 мм. Изтрийте текста и напишете заглавието на книгата (ALICE IN WONDERLAND). Използвайте шрифта Bonveno CF Light. Променете Tracking на 30. Позиционирайте текстовата рамка малко надолу, около половината от средата на гърба.

В долната част на гърба можете да добавите лого или малка картинка - така корицата ще изглежда по-специална.

Добре се справихте - корицата ви е готова! А сега ще започнем със страниците.

5. Оформяне на вътрешните страници

Стъпка 1

Отидете на File > New Document. В прозореца на новия документ, задайте опцията Print за Intent. В полето Number of Pages въведете 3. Оставете опцията Facing Pages селектирана. Под Page Size изберете Custom... от падащото меню, за да отворите прозореца с Custom Page Size. Въведете "Alice in Wonderland_Pages" и задайте за широчина 135 мм, а за височина 216 мм. Натиснете Add и след това ОК. 

В секцията Margins въведете 20 мм за полетата Top и Inside, въведете 15 мм за Outside и 25 мм в пoлето Bottom.  Въведете 3 мм в Bleed (обрязаност), но оставете вътрешната стойност (Inside) на 0 мм.  Натиснете ОК

Стъпка 2

Може да създадем две моделни страници (Master pages) - една за началната страница на книгата или раздел, а другата за основните страници.

Уверете се, че панелът Pages е отворен, като отидете на Window > Pages. Ще видите, че InDesign автоматично добавя подразбиращата се моделна страница (A-Master), която се състои от една разгъвка от две страници. В тази книга всички нови глави ще започнат от дяснатa страница, така че щракнете върху лявата страница от моделната страница и я придърпайте до иконката с кошчето, която се намира в долния десен ъгъл в панела Pages.

Щракнете два пъти с мишката върху моделната страница (A-Master), за да я отворите. Изтеглете вертикален водач от лявата вертикална линийка към позиция 69 мм и издърпайте още един водач към позиция 73 мм, за да оформите двете колони за текста.

Изберете инструмента Type (T) от панела с инструментите и създайте текстова рамка със следните параметри: широчина 5 мм и височина 4 мм.  Позиционирайте текстовата рамка между двете колони (приблизително на позиция Y 201 мм) и изберете Type > Insert Special Character > Markers > Current Page Number. Центрирайте текста с Align Center и изберете EB Garamond SC за шрифт, с големина на шрифта 9 pt

Стъпка 3

Изберете Pages Menu > New Master..., за да създадете нова моделна страница за разгъвка (B-Master). 

Можете да копирате водачите и текстовата рамка за номера на страницата (колонцифра) от първата разгъвка и да ги дупликирате в съответните позиции на втората разгъвка.

Също така можете да прибавите заглавие в горната част на всяка страница, за да предадете по-унифициран и професионален вид на книгата. С инструмента Type, създайте текстова рамка с височина 3.5 мм и широчина 100 мм. Позиционирайте я централно в горното бяло поле в дясната моделна страница на B-Master.  Напишете заглавието на страницата с главни букви и го подравнете в центъра (Align Center), за шрифт изберете Boveno CF Light, за размер на шрифта 7 pt. Задайте междубуквено разстояние (Tracking) на 30

Като използвате инструмента Line (\) и задържите Shift направете линия, която да е дълга около 37 мм.  Направете я тънка (моята е около 0.088 мм) и я позиционирайте точно под заглавието, за да го подчертаете.

Edit копирайте текстовата рамка на заглавието и линията и ги поставете на същата позиция в лявата страница на B-Master

Можете да приложите тази моделна страница за страници 2 и 3, както и във всяка друга страница, която не е начална страница на глава в книгата. 

6. Създаване на раздвижена начална страница на глава

Стъпка 1

Приложете A-Master към страница 1, като натиснете и издърпайте иконата на A-Master върху иконата на страница 1. Щракнете двукратно върху страница 1, за да я покажете.

Изберете инструмента Type (T) и издърпайте, за да направите текстова рамка със следните стойности: 47 мм широчина и 5 мм височина.  Позиционирайте текстовата рамката горе в лявата колона, като заглавието трябва да съвпада с горната граница на наборното поле.

В текстовата рамка напишете номера или името на главата, като използвате Bonveno CF Light за шрифт, с големина на шрифта 15 pt и Tracking 30.  Използвайте All Caps (главни букви) от Control Panel. 

С интрумента Line (\) направете линия, която да е малко по-къса от текстовата рамка, около 46 мм. Задайте дебелина на линията от около 0.3 мм и я центирайте точно под текстовата рамка.

Стъпка 2

Може да приложим инициал (Drop Cap) към първата буква от главата, за да предадем повече разчупеност. За да постигнем този ефект, трябва да разтеглим текстовата рамка над горната линия на дясната колона. Може да се наложи да поработите малко на принципа проба и грешка, но това е наистина един страхотен типографски ефект.

С инструмента Type (T) създайте текстова рамка със широчина 47 мм и височина 196 мм. Може да се наложи да намалите малко мащаба на документа, за да видите пълната дължина на текстовата рамката. Позиционирайте рамката в горната дясна част на колоната, като долната част на текстовата рамка трябва да е подравнена с линията на полето.

Можете да вмъкнете текста за тази глава и да промените шрифта в EB Garamond Regular. Засега ще е по-лесно, ако работим върху първите пет линии от текста (или първото пълно изречение) от главата. Може да добавим останалия текст по-късно.

Изберете Justify with Last Line Aligned Left (Двустранно подравняване с ляво подравнен последен ред). Задайте големина на шрифта в 12 pt и Leading 15 pt. А сега маркирайте първата буква от текста и отидете на Drop Cap Number of Lines от панела Control.  Въведете 9. Първата буква е увеличена по широчината на дясната колона.

Стъпка 3

За да направите типографията да изглежда наистина специална, можете да поиграете малко с размера на шрифта, с Tracking и Leading, за да предадете повече динамичност и да откроите първия ред от текста за повече драматичен ефект. Особено добре стои за детски книжки, където текстът може да е по-кратък, а буквите като цяло са по-глеми.

В този пример, аз маркирах "here was a" и уголемих размера на шрифта до 34 pt, а Leading на 43 pt.  Уголемих следващата малка група от думи и увеличих размера на шрифта на 44 pt.  Продължете да експеримeнтирате с размера на текста (можете да се сблъскате със свои собствени предизвикателства с дългите думи или такива с тирета). По този начин текста ще се смъкне надолу, а вие може да експериментирате с позицията на текстовата рамка, докато сте доволни от резултата.

Страхотно - изглежда много добре!

7. Оформяне на текста с креативна типография

Стъпка 1

Отидете на страници 2 и 3, като превъртите надолу. Създайте две текстови рамки, като използвате инструмента Type (T) и промените размера им така, че да се вместят в двете колони на страница 2. Може да вмъкнете остатъка от текста от главата в първата рамка. Щракнете върху малкото бяло квадратче в долната дясна част на рамката след това щракнете и върху втората рамка, за да ги свържете и прехвърлите остатъка от текста във втората рамка.

Подравнете текста с Justify with Last Line Aligned Left. Изберете шрифт EB Garmanod Regular, размер от 12 pt и Leading 15 pt

Маркирайте първата буква от първия параграф и задайте Drop Cap Number of Lines да е 4. Може да се наложи да промените височината на текстовата рамка малко, за да позволи на последната линия от текста да пасне перфектно на долната линия на полето. Уверете се, че Optical Margin Alignment не е избран, за да позволите на първия параграф да се "вмъкне" в колоната.

Стъпка 2

Втората страница от вашата глава изглежда класическа и традиционна. Може да я контрастираме с чудата следваща страница.

Ще го постигнем като използваме програмата Illustrator, за да създадем векторна форма, която да запълним с текст. В съчетание с подходящото изображение, ще създадем интересна комбинация.

С помощта на инструмента Rectangle Frame, направете малка рамка и я поставете в долната дясна част на страницата. Отидете на File > Place и изберете изображение (за предпочитане в черно и бяло или в сиво, на бял или прозрачен фон, за да се поддържа илюзията за старомоден роман); щракнете върху Open. Използвайте опцията Fill Frame Proportionally, за да промените размера на картинката.

Стъпка 3

Отворете Illustrator и от File > New....създайте нов документ. Сега може да поиграете малко с въобръжението си. Каква форма ще пасва добре на избраната от вас картинка? Можете ли да я разширите достатъчно, така че да поберете достатъчно текст в нея?

В този конкретен пример нарисувах проста форма на "пара" с помощта на инструмента Arc и я запълних (Fill) (не е нужно да слагате контур). Селектирайте формата и отидете на Edit > Copy

Стъпка 4

Върнете се в InDesign и изберете Edit > Paste.  Формата, която създадохте в Illustrator е прехвърлена във вашия документ в InDesign.   От панела Control можете да зададете за Fill да е None

Стъпка 5

С инструмента Selection (V, Escape), променете размера на формата, така че да пасва добре на страница 3.  Може да задържите клавиша Shift, за да запазите пропорциите на формата. Изберете инструмента Type (T) и го позиционирайте над горната част на формата. Курсорът ще се промени в курсор с буква; щракнете веднъж и формата се превръща в текстова рамка.

Свържете втората текстова рамка от страница 2 с формата от страница 3, като щракнете върху бялото квадратче в долната дясна част на втората колона и щракнете още веднъж във формата. Текстът ще се влее във формата.

Може да се наложи на направите някои промени в размерите на формата, за да пасне текста по-добре. Уверете се, че няма големи разстояния между редовете и няма разпръснати  думи.

Стъпка 6

Така първите три страници от главата са завършени - изглеждат страхотно!

Може да повторите принципите от стъпки 1-5, за да създадете още красиви страници за книгата си. Резултатите ще зависят от съдържанието, илюстрациите и вашето въображение. Ето още един пример, който да помогне на креативността ви да потече свободно.

В този пример съм създала спираловидна форма в Illustrator, като използвах инструмента Spiral, и както преди, копирах и поставих формата в InDesign. След това използвах инструмента Type on a path (Shift-T), за да се влее текстът в спиралата.

Страхотен начин да се визуализира слизането на Алиса в заешката дупка!

8. Подготовка на книгата за печат или дигитализиране

Стъпка 1

Помощта на този урок се състои в това, да ви покаже няколко начина за създаване на раздвижени и чудати страници за детска книжка. Можете да използвате идеите представени в този урок, за да създадете свои красиви корици и страници.

След като се готови с цялата книга, вероятно ще искате да експортирате книгата като интерактивен PDF формат, за да го качите онлайн (отидете на File > Export > и изберете Adobe PDF (Interactive) от падащото меню на Format; и изберете Spreads от отварящото се меню. 

Можете да подготвите книгата и за печат като отидете на File > Export > и изберете от падащото меню опцията Adobe PDF (Print). Изберете Press Quality от падащото меню Adobe PDF Preset и сложете отметка в квадратчето All Printer's Marks от менюто Marks and Bleeds

Страхотна работа, завършихте всичко!

Надявам се, че този урок е бил полезен за вас и ви е вдъхновил за създаването на своя собствена детска книжка.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads