Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Fantasy

Как да създадете страната на чудесата чрез фото манипулация с помощта на Adobe Photoshop

by
Read Time:13 minsLanguages:
This post is part of a series called Alice in Wonderland Week.
How to Create a Hookah Smoke Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an Alice in Wonderland Inspired Afternoon Tea Invite in Adobe InDesign

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

В този урок ще ви покажа как да използвате Adobe Photoshop, за да създадете фото манипулация, която е базирана на "Алиса в страната на чудесата".

Първо ще създадем основата като използваме няколко готови изображения. След това ще прибавим цветя, растения, ще създадем дърво, ще добавим няколко гъби, и ще ги съчетаем, като използваме коригиращи слоеве, маски и четки. По-късно ще добавим и заек, очи на дръветата и ще създадем малко мъгла, за да придадем повече загадъчност към цялостната сцена. За целта ще използваме няколко коригиращи слоя, за да се получи крайният ефект.

Използвани изображения за урока

За този урок бяха използвани следните изображения:

1. Как да създадете основната сцена

Стъпка 1

Създайте нов документ във Photoshop с размери 2000 x 1333 px и следните стойности:

new filenew filenew file

Стъпка 2

Отворете снимката с гората. Влачете я и я поставете върху новия документ, като използвате интрумента Move (V).

add forestadd forestadd forest

Стъпка 3

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Color Balance и изберете Clipping Mask. Променете малко стойностите на Midtones, за да направите гората да изглежда по-жълтеникава.

forest color balanceforest color balanceforest color balance

Стъпка 4

Създайте Curves adjustment layer (коригиращ слой), за да направите гората по-тъмна. В тази слоева маска използвайте инструмента Brush (B) и изберете мека четка в черен цвят. Използвайте същата четка, за да изтриете средата на фона в далечината , тъй като там ще добавим основния източник на светлина.

forest curves 1forest curves 1forest curves 1

Стъпка 5

Създайте още един Curves adjustment layer, за да увеличите мъглявината в гората, най-вече в лявата страна. Използвайте мека четка, с която да рисувате върху останалата част, така че тя да остане непроменена от коригиращия слой.

forest curves 2forest curves 2forest curves 2

Стъпка 6

Създайте нов Curves adjustment layer, за да потъмните гората. Рисувайте в средата, така че тази част да не се потъмни.

forest curves 3forest curves 3forest curves 3

Стъпка 7

Отворете изображението с пътека 1 и го преместете в платното. Използвайте инструмента Free Transform (Control-T), за да изкривите малко перспективата на пътеката.

add path 1add path 1add path 1

Завъртете пътеката хоризонтално като изберете Edit > Transform > Flip Horizontal.

path 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontallypath 1 flipped horizontally

Стъпка 8

Натиснете върху втората иконка в долната част на панела със слоевете (Layer panel), за да добавите маска върху този слой. Използвайте мека четка с черен цвят, за да премахнете оградата и двете страни на пътеката, така че да остане видима само средата.

path 1 maskingpath 1 maskingpath 1 masking

Стъпка 9

С помощта на инструмента Lasso, селектирайте слънчевата част в края на пътеката и задайте стойност на feather да е 10:

path 1 selectionpath 1 selectionpath 1 selection

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation и изберете Clipping Mask. Променете стойностите в Master, за да обезцветите избраната област.

path 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturationpath 1 selection hue saturation

Стъпка 10

Използвайте Color Balance adjustment layer, за да слеете цвета на пътеката с този на задния фон.

path 1 color balancepath 1 color balancepath 1 color balance

Стъпка 11

Създайте Curves adjustment layer, за да потъмните пътеката. За тази маска използвайте мека черна четка, за да изтриете средата и горния край на пътеката, тъй като е по-близо до светлината на задния фон.

path 1 curves 1path 1 curves 1path 1 curves 1

Стъпка 12

Създайте нов Curves adjustment layer със същата цел. Селектираната част показва къде ще обработвате маската.

path 1 curves 2path 1 curves 2path 1 curves 2

Стъпка 13

Прибавете още един Curves adjustment layer, за да направите горната част на пътеката по-мъглива. Нарисувайте маска върху останалата част, така че да остане непроменена от този коригиращ слой (adjustment layer). 

path 1 curves 3path 1 curves 3path 1 curves 3

2. Как да импортирате цветята и растенията.

Стъпка 1

Отворете изображението с пътека 2. С инструмента Lasso, селектрирайте лявата страна от пътеката с цветята и ги поставете върху основното платно. 

add path 2add path 2add path 2

Прибавете маска към този слой и използвайте мека черна четка, за да премахнете назъбените краища и слеете долната част със съществуващия фон.

path 2 maskingpath 2 maskingpath 2 masking

Стъпка 2

Добавете дясната част с цветята от оригиналната снимка към дясната част на платното, което обработвате.

add other sides of path 2add other sides of path 2add other sides of path 2
other sides maskingother sides maskingother sides masking

Стъпка 3

Селектирайте слоевете с цветята и натиснете Control-G, за да ги групирате. Променете режима на Normal 100% и създайте Color Balance adjustment layer, за да промените малко цвета на цветята.

path 2 color balancepath 2 color balancepath 2 color balance

Стъпка 4

Създайте Curves adjustment layer, за да потъмните цветята. За маската използвайте мека черна четка, за да омекотите ефекта върху сенчестите участъци. 

path 2 curvespath 2 curvespath 2 curves

Стъпка 5

Отворете изображението с растения 2 и с инструмента Lasso, селектирайте частта с растенията и ги поставете в дясната предна част на платното.

add plants 2add plants 2add plants 2

Използвайте маска, за да премахнете излишните части по края на растението, които са останали при изрязването.

plants 2 maskingplants 2 maskingplants 2 masking

Стъпка 6

Създайте Hue Saturation adjustment layer и променете стойностите на Midtones.

plants 2 hue saturationplants 2 hue saturationplants 2 hue saturation

Стъпка 7

Добавете Curves adjustment layer, за да прибавите повече светлина към цветята. Рисувайте повече върху дясната част, където цветята са по-закрити от светлината.

plants 2 curves 1plants 2 curves 1plants 2 curves 1

Стъпка 8

Създайте още един Curves adjustment layer, за да увеличите малко и сянката. Селектираните области показват къде да работите върху маската.

plants 2 curves 2plants 2 curves 2plants 2 curves 2

Стъпка 9

Създайте нов слой и го поставете под слоя с растенията и използвайте мека четка с цвят #100303 и Opacity 40%, за да създадете сенките под тях.

plants 2 shadowplants 2 shadowplants 2 shadow

Стъпка 10

Изберете изображението с растения 1 и ги поставете от дясната част на пътеката. Този слой го поставете под слоевете с цветната леха.

add plants 1add plants 1add plants 1

С маска премахнете тази част от растенията, които покриват средата на пътеката.

plants 1 maskingplants 1 maskingplants 1 masking

Стъпка 11

Създайте Color Balance adjustment layer, за да промените Midtones и направите цветята по-червеникави и жълти.

plants 1 color balanceplants 1 color balanceplants 1 color balance

Стъпка 12

Създайте още един Curves adjustment layer, за да потъмните растенията.

plants 1 curvesplants 1 curvesplants 1 curves

Стъпка 13

Отворете изображение с цвете 1. Изрежете цветето с инструмента Magic Wand (M) и го поставете в десния край на платното. 

add flower 1add flower 1add flower 1

Стъпка 14

Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и задайте радиус 6 px. С тази стъпка увеличаваме дълбочината на цялостната сцена.

flower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blurflower 1 gaussian blur

Стъпка 15

Създайте Hue Saturation adjustment layer, за да промените цвета на цветето. 

flower 1 hue saturationflower 1 hue saturationflower 1 hue saturation

Стъпка 16

Създайте Color Balance adjustment layer, за да прибавете повече оранжев цвят към цветето. 

flower 1 color balanceflower 1 color balanceflower 1 color balance

Стъпка 17

Добавете Curves adjustment layer, за да потъмните цветето. Рисувайте върху предните цветчета, върху които.пада повече светлина от задния фон.

flower 1 curvesflower 1 curvesflower 1 curves

Стъпка 18

Изолирайте цвете 2 и го поставете в долния ляв ъгъл. Прибавете към слоя Gaussian Blur 6px, за да придадете повече мекота и долбочина.

add flower 2add flower 2add flower 2

Стъпка 19

Използвайте Hue/Saturation adjustment layer, за да намалите наситеността на цветовете на цветето.

flower 2 hue saturationflower 2 hue saturationflower 2 hue saturation

Стъпка 20

Съзсайте Curves adjustment layer, за да потъмните цветето. С мека черна четка рисувайте пред цветето, така че тази част да не се промени от ефекта на потъмняване. 

flower 2 curvesflower 2 curvesflower 2 curves

3. Как да композирате дървото

Стъпка 1

Изрежете дървото от изображението дърво 1 и го поставете от лявата страна на платното. Използвайте маска, за да премахнете частта, която покрива пътеката.

add tree 1add tree 1add tree 1
tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

Стъпка 2

С Curves adjustment layer потъмнете дървото. Ще използаме само скритата (тази в сянка) част от дървото, така че с мека черна четка изтрийте тази област. 

tree 1 curvestree 1 curvestree 1 curves

Стъпка 3

Отворете изображението с дърво 2 и с интрумента Polygonal Lassо селектирайте само частта с дървото. Поставете го над другата част от дръвото и използвайте слой маска (layer mask), за да блендирате двете части.

add tree 2add tree 2add tree 2
tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

Стъпка 4

Изполвайте Hue Saturation adjustment layer, за да напаснете цветовете от двете дървета.

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

Стъпка 5

С Curves adjustment layer затъмнете дървото. Рисувайте върху предната част на дървото, за да запазите светлината.

tree 2 curves 1tree 2 curves 1tree 2 curves 1

Стъпка 6

Използвайте още един Curves adjustment layer, за да увеличите мъглявостта на корените, които се намират точно до горния край пътеката, за да придадете мекота в тази част на картината. Селектираната област показва къде ще рисувате върху маската.

tree 2 curves 2tree 2 curves 2tree 2 curves 2

Стъпка 7

Създайте нов слой, променете в режим Overlay 100% и го запълнете с 50% сив цвят.

tree 2 DB new layertree 2 DB new layertree 2 DB new layer

Използвайте инструмента Dodge (O), за да създадете повече светлина за контурите на дървото. Може да сравните как изглежда в режим Normal и в режим Overlay

tree 2 D B resultstree 2 D B resultstree 2 D B results

Стъпка 8

Изрежете дърво 3 от задния фон и го добавете в горната част на дървото от работното поле. Използвайте Control-T в режим Warp, за да промените малко формата на дървото.

add tree 3add tree 3add tree 3

Отидете на Edit > Puppet Warp, за да направите новото дърво по-незабележимо. След това използвайте маска, за да слеете тази част от дървото сс другото дърво.

tree 3 puppet warptree 3 puppet warptree 3 puppet warp
tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

Стъпка 9

Създайте Curves adjustment layer, за да потъмните тази част от дървото. За тази маска, използвайте мека черна четка, за да намалите ефекта от коригиращия слой в областите, които смятате, че са достатъчно тъмни.

tree 3 curves 1tree 3 curves 1tree 3 curves 1

Стъпка 10

Използвайте още един Curves adjustment layer, за предадете на тази част от дървото, особено предната му част, мъгляв ефект.

tree 3 curves 2tree 3 curves 2tree 3 curves 2

Стъпка 11

Създайте нов слой, променете режима в Overlay 100% и го запълнете с 50% сиво. Използвайте инструмента Dodge, за да прибавите повече светлина към контура в тази част.

tree 3 DBtree 3 DBtree 3 DB

4. Как да прибавите гъбите

Стъпка 1

Изолирайте гъба 1 от фона и я сложете от дясната страна на пътеката. Използвайте маска, за да слеете долната част на гъбата със земята.

add mushroom 1add mushroom 1add mushroom 1

Стъпка 2

Създайте Color Balance adjustment layer, за да промените малко цвета на гъбата.

mushroom 1 color balancemushroom 1 color balancemushroom 1 color balance

Стъпка 3

Създайте Curves adjustment layer, за да осветите малко гъбата. Рисувайте върху скритата/сенчеста част на гъбата, така че да не се промени от коригиращия слой.

mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1mushroom 1 curves 1

Стъпка 4

Използвайте друг Curves adjustment layer, за да засилите сянката на гъбата. Рисувайте пред гъбата, за да запазите светлината.

mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2mushroom 1 curves 2

Стъпка 5

Създайте нов слой, променете режима в Overlay 100% и запълнете с 50% сиво. Използвайте инструментите Dodge и Burn, за да подсилите светлината и сянката на гъбата.

mushroom DBmushroom DBmushroom DB

Стъпка 6

За да направите сянката на гъбата, създайте нов слой и го поставете под слоя на гъбата. Задръжте Control и натиснете върху картинката на слоя на гъбата, за да заредите формата на селектираната гъба.

mushroom 1 selectionmushroom 1 selectionmushroom 1 selection

Запълнете тази селекция със цвят #100303 и я обърнете вертикално. С Control-T нагласете сянката, за да пасне добре на източника на светлината.

mushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transformingmushroom 1 shadow transforming

Намалете Opacity на слоя до 50% и задайте Gaussian Blur на 8 px.

mushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blurmushroom 1 shadow gaussian blur

Използвайте маска, за да намалите прозрачността на сянката, особено частта близо до предния план.

mushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow maskingmushroom 1 shadow masking

Стъпка 7

Отворете изображението с гъби 2. Изрежете гъбите от лявата страна и от средата и ги поставете до поставената вече гъба.

add mushrooms 2add mushrooms 2add mushrooms 2

Използвайте маска, за да слеете долната им част със земята.

mushrooms 2 maskingmushrooms 2 maskingmushrooms 2 masking

Стъпка 8

Създайте група от слоевете на тези гъби и добавете Hue Saturation adjustment layer вътре в групата, за да избледнеят малко цветовете. Променете стойностите на Master.

mushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturationmushrooms 2 hue saturation

Стъпка 9

Създайте Color Balance adjustment layer, за да промените още малко цветовете на гъбите.

mushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balancemushrooms 2 color balance

Стъпка 10

Създайте Curves adjustment layer, за да потъмните гъбите, особено областите в сянка. С маската рисувайте пред гъбите, където са осветени от светлината.

mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves mushrooms 2 curves

Стъпка 11

Изолирайте гъба 3 и я поставете близо до горната част на пътеката. Използвайте маска, за да слеете края на стъблото с земята, както направихме с предишните гъби.

add mushroom 3add mushroom 3add mushroom 3

Стъпка 12

Създайте сянка и на тази гъба по същия начин, както направихте с голямата гъба, като следвате източника на светлината.

mushroom 3 shadowmushroom 3 shadowmushroom 3 shadow

Стъпка 13

Създайте Hue Saturation adjustment layer и променете стойностите на Master.

mushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturationmushroom 3 hue saturation

Стъпка 14

Създайте нов слой, променете режима на Overlay 100% и го запълнете с 50% сиво. Използвайте инструмента Burn, за да затъмните дясната страна на гъбата.

mushroom 3 DBmushroom 3 DBmushroom 3 DB

Стъпка 15

Добавете Curves adjustment layer, за да увеличите сянката на гъбата. Рисувайте в лявата й страна, така че да не се потъмни от този коригиращ слой.

mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1mushroom 3 curves 1

Стъпка 16

Създайте Curves adjustment layer, за да прибавите повече мъглявина на гъбата, тъй като се намира близо до светлината от задния фон. Създайте маска от дясната страна на гъбата, така че да има по-слаб ефект от Curves adjustment layer.

mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2mushroom 3 curves 2

Стъпка 17

Импортирайте гъба 4 върху работния документ и създайте сянката, както направихте с другите гъби.

add mushroom 4add mushroom 4add mushroom 4

Стъпка 18

Използвайте Hue/Saturation adjustment layer, за да не са толкова наситени цветовете на гъбата.

mushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturationmushroom 4 hue saturation

Стъпка 19

Създайте Curves adjustment layer, за да потъмните гъбата. Рисувайте върху предната й част, за да разкриете там светлината.

mushroom 4 curves mushroom 4 curves mushroom 4 curves

Стъпка 20

Създайте нов слой, променете режима в Overlay 100% и запълнете с 50% сиво. Използвайте инструмента Burn, за да засилите сянката на гъбата.

mushroom 4 DBmushroom 4 DBmushroom 4 DB

Стъпка 21

Прибавете и гъба 5 по същия начин. Можете да погледнете снимките, за да видите стъпките, тъй като няма да ви отегчавам с едно и също описание на последователността.

add mushroom 5add mushroom 5add mushroom 5
mushroom 5 color balancemushroom 5 color balancemushroom 5 color balance
mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1mushroom 5 curves 1
mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2mushroom 5 curves 2
mushroom 5 DBmushroom 5 DBmushroom 5 DB

Стъпка 22

Импортирайте гъби 6, както направихте с другите гъби.

add mushrooms 6add mushrooms 6add mushrooms 6
mushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturationmushrooms 6 hue saturation
mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1mushrooms 6 curves 1
mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2mushrooms 6 curves 2
mushrooms 6 DBmushrooms 6 DBmushrooms 6 DB

Стъпка 23

Прибавете и гъби 7, използвайки същия метод.

add mushrooms 7add mushrooms 7add mushrooms 7
mushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturationmushrooms 7 hue saturation
mushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balancemushrooms 7 color balance
mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1mushrooms 7 curves 1
mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2mushrooms 7 curves 2
mushrooms 7 DBmushrooms 7 DBmushrooms 7 DB

5. Как да обработите заека

Стъпка 1

Отворете изображението на заека. Тъй като фонът е прозрачен, просто изпозвайте инструмента Move и го преместете върху дървото.

add rabbitadd rabbitadd rabbit

Създайте нов слой и го поставете под този на заека. Използвайте мека четка със цвят #100303, за да създадете сянка под краката му.

rabbit shadow 1rabbit shadow 1rabbit shadow 1

Стъпка 2

Създайте дългата му сянка, по същия начин, както направихме с другите обекти.

rabbit shadow 2rabbit shadow 2rabbit shadow 2

Стъпка 3

Сигурно забелязвате, че светлината и сянката на заека не съвпадат със светлината от задния фон. За да я оправите, с инструмента Dodge нарисувайте изсветляванията по контура и предната част заека, а с инструмента Burn, нарисувайте сенки от другата страна.

rabbit DBrabbit DBrabbit DB

6. Как да добавите очите на дървото

Стъпка 1

Отворете изображението с очите. Използвайте инструмента Lasso, за да селектирате едното око и го преместете върху дървото. С Control-T леко изкривете окото.

add eye to treeadd eye to treeadd eye to tree

Използвайте маска, за да слеете окото с кората на дървото.

eye maskingeye maskingeye masking

Стъпка 2

Добавете и другото око, като използвате същия метод.

add another eyeadd another eyeadd another eye

7. Как да направите последните корекции

Стъпка 1

Направете нов слой и го поставете върху останалите слоеве. Използвайте мека четка в цвят #e2e0de и Opacity около 30% и 80-90%, за да създадете светлина върху горната част от пътеката и около дървото. Използвайте маска, за да направите мъглата по-прозрачна и да засилите нереалистичното, вълшебното впечатление още повече.

add mistadd mistadd mist
mist maskingmist maskingmist masking

Стъпка 2

Създайте Gradient Map adjustment layer и го поставете върху другите слоеве, като изберете следните цветове: #e10019 и #00601b. Намалете Opacity на слоя до 20%

whole scene gradient mapwhole scene gradient mapwhole scene gradient map

Стъпка 3

Създайте Color Fill layer и използвайте следния цвят: #1b0505. Променете режима на слоя в Exclusion 100%.

whole scene color fillwhole scene color fillwhole scene color fill

Стъпка 4

Добавете Color Balance adjustment layer и променете стойностите на Midtones и Highlights.

whole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtoneswhole scene color balance midtones
whole scene color balance highlightswhole scene color balance highlightswhole scene color balance highlights

Стъпка 5

Създайте Selective Color adjustment layer, за да промените цветовете на цветята и растенията.

whole scene selective colorwhole scene selective colorwhole scene selective color

Стъпка 6

Създайте и Photo Filter adjustment layer и задайте следния цвят: #0048ec.

whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1whole scene photo filter 1

Създайте още един Photo Filter adjustment layer и променете цвета на #00ec1c. В тази маска, рисувайте от двете страни и земята, така че ефектът да остане само в средата.

whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2whole scene photo filter 2

Стъпка 7

Създайте Curves adjustment layer, за да добавите повече светлина в средата. Рисувайте в останалата част от композицията, за да не се промени от коригиращия слой.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

Стъпка 8

Използвайте още един Curves adjustment layer, за да увеличите сянката от двете страни и предния план.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

Стъпка 9

Създайте Vibrance adjustment layer, за да изпъкне крайният ефект.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Поздравления, готови сте!

Надявам се, че сте се забавлявали с този урок и сте научили нещо ново, което ще използвате за вашите собствени проекти. Чувствайте се свободни да качите резултатите си или да оставите коментари. Наслаждавайте се на програмата!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads