1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Как да създадем сюрреалистичен градски пейзаж с помощта на Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

В този урок ще ви покажа как да създадете сюрреалистичен градски пейзаж и жена на люлка. Първо ще подготвим основната сцена с изображение на небето и ще добавим двата града от двете страни. След това ще създадем и задния фон, като използваме три различни снимки на пейзажи, които да избледняват в небето. По-късно ще импортираме модела, ще завършим и люлката като използваме за тази цел верига и ще нарисуваме няколко птици. Ще използваме няколко слоя за настройки и за завършек, ще прибавим малко светлина.

Вдъхновете се! Открийте невероятните ресурси на Surreal Photo Manipulations от Envato Market.

Изображенията, от които се нуждаете за този урок

За този урок са използвани следните изображения:

1. Как да създадете основата на градската среда

Стъпка 1

Създайте нов документ (New Document) с големина 1643 x 1333 px и следните стойности: 

create a new filecreate a new filecreate a new file

Стъпка 2

Отворете изображението с небето. Точно това изображение вече не е налично, така че опитайте със следното. Поставете изображението върху бялото платно, като използвате инструмента Move (V) и намалите непрозрачността (Opacity) на слоя до 30%.

add skyadd skyadd sky
reduce sky opacityreduce sky opacityreduce sky opacity

Стъпка 3

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves и намалете малко светлината. В Layer Mask активирайте Brush Tool (B), за да рисувате в горния ляв ъгъл на снимката и запазите първоначалната светлина в тази част на изображението.

sky curves adjustment layersky curves adjustment layersky curves adjustment layer
sky curves maskingsky curves maskingsky curves masking

Стъпка 4

Поставете изображението на град 1 в долната половина на документа и променете размерите, както е показано по-долу:

add city 1add city 1add city 1

Отидете на Edit > Transform > Rotate 90 Clockwise (в посока на часовниковата стрелка) и преместете завъртяната снимка в лявата част на документа. Опитайте се да позиционирате най-високата сграда в средата от лявата страна на документа. Ще забележите, че светлината на града идва от лявата страна и това ще ни е основният източник на светлина.

rotate city 1rotate city 1rotate city 1

Стъпка 5

Натиснете втората иконка в долната част на панелното меню на слоевете (Layers panel), за да прибавите маска (Mask) към слоя. Използвайте мека черна четка (Soft Black Brush), за да премахнете по-голямата част от небето и оставите само областта около върховете на сградите. Ще използваме няколко слоя за настройки (adjustment layers), за да ги прелеем с небето.

city 1 layer maskingcity 1 layer maskingcity 1 layer masking

Стъпка 6

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на слоя за настройки) и го задайте като Clipping Mask (Маска за изрязване). Намалете наситеността (Saturation) до -61:

city 1 hue saturation adjustment layercity 1 hue saturation adjustment layercity 1 hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Използвайте Curves Adjustment Layer, за да осветите града. С четката работете върху долната част на изображението и променете стойностите на Brush Opacity, така че преходът от града към небето да е плавен и естествен.

city 1 curves 1 adjustment layercity 1 curves 1 adjustment layercity 1 curves 1 adjustment layer
city 1 curves 1 maskingcity 1 curves 1 maskingcity 1 curves 1 masking

Стъпка 8

Създайте още един Curves Adjustment Layer, за да увеличите замъгления ефект в долната част. Обработете с четката горната част, така че да няма промени от слоя за настройки.

city 1 curves 2city 1 curves 2city 1 curves 2
city 1 curves 2 maskingcity 1 curves 2 maskingcity 1 curves 2 masking

Стъпка 9

Поставете снимката на град 2 в дясната част на документа и скрийте небето от изображението с помощта на маска. Върховете на двете най-високи сгради трябва да са един срещу друг.

add city 2add city 2add city 2
city 2 maskingcity 2 maskingcity 2 masking

Стъпка 10

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на регулиращия слой) и намалете стойността на Saturation до -60:

city 2 hue saturation adjustment layercity 2 hue saturation adjustment layercity 2 hue saturation adjustment layer

Стъпка 11

Създайте Curves Adjustment Layer, за да замъглите малко града.

city2 curves adjustment layercity2 curves adjustment layercity2 curves adjustment layer

2. Как да създадете пейзаж за заден фон

Стъпка 1

Отворете изображението с пейзаж 1 и изолирайте пейзажа от небето на заден фон. С инструмента Rectangular Marquee (М) хванете горната част на пейзажа и го поставете горе вляво на платното. Поставете този слой под слоевете на градовете.

isolate landscape 1isolate landscape 1isolate landscape 1
add landscape 1add landscape 1add landscape 1

Стъпка 2

Използвайте маската и скрийте долната част от изображението, като оставите само горната част на планината.

landscape 1 maskinglandscape 1 maskinglandscape 1 masking

Стъпка 3

Използвайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на регулиращите слоеве), за да намалите наситеността (Desaturate) на планината.

landscape 1 hue saturation adjustment layerlandscape 1 hue saturation adjustment layerlandscape 1 hue saturation adjustment layer

Стъпка 4

Прибавете Curves Adjustment Layer, за да намалите видимостта на планината.

landscape 1 curves adjustment layerlandscape 1 curves adjustment layerlandscape 1 curves adjustment layer

Стъпка 5

Импортирайте изображението на пейзаж 2 (landscape 2) към документа. Върховете на планината трябва да се намират близо до средата на композицията.

add landscape 2add landscape 2add landscape 2

Използвайте Layer Mask, за да скриете долната част от снимката, а планините да избледняват на задния фон.

landscape 2 maskinglandscape 2 maskinglandscape 2 masking

Стъпка 6

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer и намалете стойността на Saturation до минимум.

landscape 2 hue saturation adjustment layerlandscape 2 hue saturation adjustment layerlandscape 2 hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Поставете изображението на пейзаж 3 (landscape 3) в по-долна позиция от останалите и го изрежете, така че съвсем леко да се виждат очертанията на гората.

add landscape 3add landscape 3add landscape 3
landscape 3 maskinglandscape 3 maskinglandscape 3 masking

Стъпка 8

Използвайте отново Hue/Saturation Adjustment Layer и намалете стойността на Saturation до -92:

landscape 3 hue saturation adjustment layerlandscape 3 hue saturation adjustment layerlandscape 3 hue saturation adjustment layer

3. Как да прибавите модела и да създадете люлката

Стъпка 1

Съдайте нов слой (New Layer) и го поставете най-отгоре. С инструмента Pen (P) начертайте линия, която да свързва двете най-високи точки на небостъргачите. Задайте стойности на Stroke 1px Hard Brush и цвят #0e0b08:

add pathadd pathadd path
stroke line pathstroke line pathstroke line path

Стъпка 2

Използвайте Curves Adjustment Layer, за да увеличите замъглеността на линията, така че да си пасне добре с видимостта на задния фон.

line curves adjustment layerline curves adjustment layerline curves adjustment layer

Стъпка 3

Изрежете модела с люлката и го преместете в средата на снимката. Поставете го под линията и използвайте Free Transformation Tool (Control-T), за да намалите фигурката.

add modeladd modeladd model

Стъпка 4

Отидете на Edit > Puppet Warp и променете ъгъла на краката на модела, като ги направите по-къси и ги преместите малко по-напред.

model puppet warpmodel puppet warpmodel puppet warp

Стъпка 5

Искам да променя косата на модела да е червена, така че селектирайте косата, като използвате Lasso Tool (L) и отидете на Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer. Като селектирате само косата ще сте сигурни, че променяте само тази част от снимката.

hair channel mixerhair channel mixerhair channel mixer

Стъпка 6

Задръжте Control и натиснете Маската от Channel Mixer Adjustment Layer, за да се зареди, и след това създайте Hue/Saturation Adjustment Layer, за да промените малко цвета на косата.

hair hue saturation adjustment layerhair hue saturation adjustment layerhair hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Моделът изглежда прекалено тъмен и контрастира твърде силно със задния фон. За да оправите това, създайте Curves Adjustment Layer и увеличете светлината значително. Боядисайте около областта на косата, за да не стане твърде ярка.

model curves adjustment layermodel curves adjustment layermodel curves adjustment layer
model curves maskingmodel curves maskingmodel curves masking

Стъпка 8

Отворете снимката с веригата (chain image) и изолирайте всеки синджир, като използвате Magic Wand Tool (W). Използвайте Lasso Tool, за да селектирате една от веригите и натиснете Control-J, за да я поставите върху нов слой. Завъртете я на 90 градуса по часовниковата стрелка и намалете размера й.

isolate chainisolate chainisolate chain
rotate chainrotate chainrotate chain

Стъпка 9

Дупликирайте ги няколко пъти и ги наредете на една линия, докато покрият повечето от широчината на платното.

duplicate chainduplicate chainduplicate chain
make longer chainmake longer chainmake longer chain

Селектирайте всички вертиги поотделно и натиснете Control-G, за да ги групирате. С десен бутон на мишката натиснете върху групата и изберете Duplicate Group. След това отново с десен бутон на мишката натиснете върху групата и изберете Merge Group. Така създадохте дълга верига върху нов прозрачен слой.

Стъпка 10

Преместете създадената верига върху основния документ и с Control-T намалете размера й. Завъртете я и я поставете върху дяснaта страна на съществуващото въже на люлката.

add chainadd chainadd chain

Дупликирайте веригата и я преместете наляво и я обърнете хоризонтално (Edit > Transform > Flip Horizontal).

add more chainadd more chainadd more chain

Иползвайте Layer Mask и изтрийте частите от веригата, които стърчат над линията.

chain layer maskingchain layer maskingchain layer masking

Стъпка 11

Групирайте слоевете на веригата и променете режима на групата на Normal 100%. Намалете наситеността на веригите като използвате Hue/Saturation Adjustment Layer.

chains hue saturation adjustment layerchains hue saturation adjustment layerchains hue saturation adjustment layer

4. Как да вмъкнете птиците в композицията

Стъпка 1

Създайте нов слой и го поставете най-отгоре. Използвайте черен цвят за предния план. Използвайте bird brushes и нарисувайте няколко птици от лявата част на планината. Можете да ги дупликирате, промените размера им и да ги обърнете - чувствайте се свободни да ги оформите по ваше желание.

add birdsadd birdsadd birds

Стъпка 2

Създайте група (Group) за слоeвете на птиците и намалете прозрачността (Opacity) на 60%. Така птиците по-добре се сливат с фона на композицията.

lower birds visibilitylower birds visibilitylower birds visibility

5. Няколко последни настройки

Стъпка 1

Създайте Gradient Map Adjustment Layer и го поставете най-отгоре. Иползвайте следните цветове: #520505 и #114755. Намалете непрозрачността (Opacity) на слоя до 20%.

gradient map adjustment layergradient map adjustment layergradient map adjustment layer

Стъпка 2

Създайте слой Color Fill и задайте следните стойности за цвят: #150000. Променете Layer Blend Mode на Exclusion 70%.

color fill color fill color fill

Стъпка 3

Добавете Photo Filter Adjustment Layer и създайте цвят #99aace.

photo filter adjustment layerphoto filter adjustment layerphoto filter adjustment layer

Стъпка 4

Използвайте Curves Adjustment Layer и увеличете контраста на цялата композиция.

whole scene curves 1 adjustment layerwhole scene curves 1 adjustment layerwhole scene curves 1 adjustment layer

Стъпка 5

Използвайте още един Curves Adjustment Layer и намалете светлината. С четка, рисувайте горната част на композицията, особено върху лявата част, тъй като искаме да направим горната лява част на композицията по-светла, а долната част да я затъмним.

whole scene curves 2 adjustment layerwhole scene curves 2 adjustment layerwhole scene curves 2 adjustment layer
whole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 maskingwhole scene curves 2 masking

Стъпка 6

Добавете Vibrance Adjustment Layer, за да засилите цвета на снимката.

vibrance adjustment layervibrance adjustment layervibrance adjustment layer

Стъпка 7

Създайте нов слой. Използвате мека кръгла четка (Soft Round Brush) и цвят #c5d5da за горната лява част на композицията, където искаме светлината да е по-ярка. Задайте режим на Layer Blend да е в Overlay 100%. Може да използвате Layer Mask, ако някой части са станали прекалено ярки и имат нужда да се препработят.

paint light normal modepaint light normal modepaint light normal mode
light overlay modelight overlay modelight overlay mode

Поздравления, готови сте с проекта!

Надявам се, че сте се забавлявали с този урок и сте научили нещо ново. Чувствайте се свободни да споделите вашите идеи и коментари. С удоволствие ще ги погледна. Забавлявайте се с Photoshop!

Surreal City Landscape Photo Manipulation Photoshop TutorialSurreal City Landscape Photo Manipulation Photoshop TutorialSurreal City Landscape Photo Manipulation Photoshop Tutorial
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads