Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation
Design

Как да създадем сюрреалистичен градски пейзаж с помощта на Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:MediumLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

В този урок ще ви покажа как да създадете сюрреалистичен градски пейзаж и жена на люлка. Първо ще подготвим основната сцена с изображение на небето и ще добавим двата града от двете страни. След това ще създадем и задния фон, като използваме три различни снимки на пейзажи, които да избледняват в небето. По-късно ще импортираме модела, ще завършим и люлката като използваме за тази цел верига и ще нарисуваме няколко птици. Ще използваме няколко слоя за настройки и за завършек, ще прибавим малко светлина.

Вдъхновете се! Открийте невероятните ресурси на Surreal Photo Manipulations от Envato Market.

Изображенията, от които се нуждаете за този урок

За този урок са използвани следните изображения:

1. Как да създадете основата на градската среда

Стъпка 1

Създайте нов документ (New Document) с големина 1643 x 1333 px и следните стойности: 

create a new file

Стъпка 2

Отворете изображението с небето. Точно това изображение вече не е налично, така че опитайте със следното. Поставете изображението върху бялото платно, като използвате инструмента Move (V) и намалите непрозрачността (Opacity) на слоя до 30%.

add sky
reduce sky opacity

Стъпка 3

Отидете на Layer > New Adjustment Layer > Curves и намалете малко светлината. В Layer Mask активирайте Brush Tool (B), за да рисувате в горния ляв ъгъл на снимката и запазите първоначалната светлина в тази част на изображението.

sky curves adjustment layer
sky curves masking

Стъпка 4

Поставете изображението на град 1 в долната половина на документа и променете размерите, както е показано по-долу:

add city 1

Отидете на Edit > Transform > Rotate 90 Clockwise (в посока на часовниковата стрелка) и преместете завъртяната снимка в лявата част на документа. Опитайте се да позиционирате най-високата сграда в средата от лявата страна на документа. Ще забележите, че светлината на града идва от лявата страна и това ще ни е основният източник на светлина.

rotate city 1

Стъпка 5

Натиснете втората иконка в долната част на панелното меню на слоевете (Layers panel), за да прибавите маска (Mask) към слоя. Използвайте мека черна четка (Soft Black Brush), за да премахнете по-голямата част от небето и оставите само областта около върховете на сградите. Ще използваме няколко слоя за настройки (adjustment layers), за да ги прелеем с небето.

city 1 layer masking

Стъпка 6

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на слоя за настройки) и го задайте като Clipping Mask (Маска за изрязване). Намалете наситеността (Saturation) до -61:

city 1 hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Използвайте Curves Adjustment Layer, за да осветите града. С четката работете върху долната част на изображението и променете стойностите на Brush Opacity, така че преходът от града към небето да е плавен и естествен.

city 1 curves 1 adjustment layer
city 1 curves 1 masking

Стъпка 8

Създайте още един Curves Adjustment Layer, за да увеличите замъгления ефект в долната част. Обработете с четката горната част, така че да няма промени от слоя за настройки.

city 1 curves 2
city 1 curves 2 masking

Стъпка 9

Поставете снимката на град 2 в дясната част на документа и скрийте небето от изображението с помощта на маска. Върховете на двете най-високи сгради трябва да са един срещу друг.

add city 2
city 2 masking

Стъпка 10

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на регулиращия слой) и намалете стойността на Saturation до -60:

city 2 hue saturation adjustment layer

Стъпка 11

Създайте Curves Adjustment Layer, за да замъглите малко града.

city2 curves adjustment layer

2. Как да създадете пейзаж за заден фон

Стъпка 1

Отворете изображението с пейзаж 1 и изолирайте пейзажа от небето на заден фон. С инструмента Rectangular Marquee (М) хванете горната част на пейзажа и го поставете горе вляво на платното. Поставете този слой под слоевете на градовете.

isolate landscape 1
add landscape 1

Стъпка 2

Използвайте маската и скрийте долната част от изображението, като оставите само горната част на планината.

landscape 1 masking

Стъпка 3

Използвайте Hue/Saturation Adjustment Layer (Нюанс/Наситеност на регулиращите слоеве), за да намалите наситеността (Desaturate) на планината.

landscape 1 hue saturation adjustment layer

Стъпка 4

Прибавете Curves Adjustment Layer, за да намалите видимостта на планината.

landscape 1 curves adjustment layer

Стъпка 5

Импортирайте изображението на пейзаж 2 (landscape 2) към документа. Върховете на планината трябва да се намират близо до средата на композицията.

add landscape 2

Използвайте Layer Mask, за да скриете долната част от снимката, а планините да избледняват на задния фон.

landscape 2 masking

Стъпка 6

Създайте Hue/Saturation Adjustment Layer и намалете стойността на Saturation до минимум.

landscape 2 hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Поставете изображението на пейзаж 3 (landscape 3) в по-долна позиция от останалите и го изрежете, така че съвсем леко да се виждат очертанията на гората.

add landscape 3
landscape 3 masking

Стъпка 8

Използвайте отново Hue/Saturation Adjustment Layer и намалете стойността на Saturation до -92:

landscape 3 hue saturation adjustment layer

3. Как да прибавите модела и да създадете люлката

Стъпка 1

Съдайте нов слой (New Layer) и го поставете най-отгоре. С инструмента Pen (P) начертайте линия, която да свързва двете най-високи точки на небостъргачите. Задайте стойности на Stroke 1px Hard Brush и цвят #0e0b08:

add path
stroke line path

Стъпка 2

Използвайте Curves Adjustment Layer, за да увеличите замъглеността на линията, така че да си пасне добре с видимостта на задния фон.

line curves adjustment layer

Стъпка 3

Изрежете модела с люлката и го преместете в средата на снимката. Поставете го под линията и използвайте Free Transformation Tool (Control-T), за да намалите фигурката.

add model

Стъпка 4

Отидете на Edit > Puppet Warp и променете ъгъла на краката на модела, като ги направите по-къси и ги преместите малко по-напред.

model puppet warp

Стъпка 5

Искам да променя косата на модела да е червена, така че селектирайте косата, като използвате Lasso Tool (L) и отидете на Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer. Като селектирате само косата ще сте сигурни, че променяте само тази част от снимката.

hair channel mixer

Стъпка 6

Задръжте Control и натиснете Маската от Channel Mixer Adjustment Layer, за да се зареди, и след това създайте Hue/Saturation Adjustment Layer, за да промените малко цвета на косата.

hair hue saturation adjustment layer

Стъпка 7

Моделът изглежда прекалено тъмен и контрастира твърде силно със задния фон. За да оправите това, създайте Curves Adjustment Layer и увеличете светлината значително. Боядисайте около областта на косата, за да не стане твърде ярка.

model curves adjustment layer
model curves masking

Стъпка 8

Отворете снимката с веригата (chain image) и изолирайте всеки синджир, като използвате Magic Wand Tool (W). Използвайте Lasso Tool, за да селектирате една от веригите и натиснете Control-J, за да я поставите върху нов слой. Завъртете я на 90 градуса по часовниковата стрелка и намалете размера й.

isolate chain
rotate chain

Стъпка 9

Дупликирайте ги няколко пъти и ги наредете на една линия, докато покрият повечето от широчината на платното.

duplicate chain
make longer chain

Селектирайте всички вертиги поотделно и натиснете Control-G, за да ги групирате. С десен бутон на мишката натиснете върху групата и изберете Duplicate Group. След това отново с десен бутон на мишката натиснете върху групата и изберете Merge Group. Така създадохте дълга верига върху нов прозрачен слой.

Стъпка 10

Преместете създадената верига върху основния документ и с Control-T намалете размера й. Завъртете я и я поставете върху дяснaта страна на съществуващото въже на люлката.

add chain

Дупликирайте веригата и я преместете наляво и я обърнете хоризонтално (Edit > Transform > Flip Horizontal).

add more chain

Иползвайте Layer Mask и изтрийте частите от веригата, които стърчат над линията.

chain layer masking

Стъпка 11

Групирайте слоевете на веригата и променете режима на групата на Normal 100%. Намалете наситеността на веригите като използвате Hue/Saturation Adjustment Layer.

chains hue saturation adjustment layer

4. Как да вмъкнете птиците в композицията

Стъпка 1

Създайте нов слой и го поставете най-отгоре. Използвайте черен цвят за предния план. Използвайте bird brushes и нарисувайте няколко птици от лявата част на планината. Можете да ги дупликирате, промените размера им и да ги обърнете - чувствайте се свободни да ги оформите по ваше желание.

add birds

Стъпка 2

Създайте група (Group) за слоeвете на птиците и намалете прозрачността (Opacity) на 60%. Така птиците по-добре се сливат с фона на композицията.

lower birds visibility

5. Няколко последни настройки

Стъпка 1

Създайте Gradient Map Adjustment Layer и го поставете най-отгоре. Иползвайте следните цветове: #520505 и #114755. Намалете непрозрачността (Opacity) на слоя до 20%.

gradient map adjustment layer

Стъпка 2

Създайте слой Color Fill и задайте следните стойности за цвят: #150000. Променете Layer Blend Mode на Exclusion 70%.

color fill

Стъпка 3

Добавете Photo Filter Adjustment Layer и създайте цвят #99aace.

photo filter adjustment layer

Стъпка 4

Използвайте Curves Adjustment Layer и увеличете контраста на цялата композиция.

whole scene curves 1 adjustment layer

Стъпка 5

Използвайте още един Curves Adjustment Layer и намалете светлината. С четка, рисувайте горната част на композицията, особено върху лявата част, тъй като искаме да направим горната лява част на композицията по-светла, а долната част да я затъмним.

whole scene curves 2 adjustment layer
whole scene curves 2 masking

Стъпка 6

Добавете Vibrance Adjustment Layer, за да засилите цвета на снимката.

vibrance adjustment layer

Стъпка 7

Създайте нов слой. Използвате мека кръгла четка (Soft Round Brush) и цвят #c5d5da за горната лява част на композицията, където искаме светлината да е по-ярка. Задайте режим на Layer Blend да е в Overlay 100%. Може да използвате Layer Mask, ако някой части са станали прекалено ярки и имат нужда да се препработят.

paint light normal mode
light overlay mode

Поздравления, готови сте с проекта!

Надявам се, че сте се забавлявали с този урок и сте научили нещо ново. Чувствайте се свободни да споделите вашите идеи и коментари. С удоволствие ще ги погледна. Забавлявайте се с Photoshop!

Surreal City Landscape Photo Manipulation Photoshop Tutorial
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.