Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Как да създадете текст с ефект на цветна експлозия в Adobe Photoshop

by
Read Time:5 minsLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Radostena Lozeva (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Този урок ще ви покаже как да използвате няколко изображения с цветна текстура заедно с Photoshop action и няколко няколко покриващи слоеве за пушек и текстура, за да създадете лесен ефект на експлодиращ в цветове текст.

Какво ви трябва

Две от нещата за днешния урок са безплатни този месец от Envato Elements.

Free files on Envato ElementsFree files on Envato ElementsFree files on Envato Elements

За създаването на този урок бяха използвани следните активи:

1. Как да създадете слоеве за заден фон и текст

Стъпка 1

Създайте нов документ с размери 1500 x 1000 px, натиснете върху иконката Create new fill or adjustment layer, която се намира в долната част на панела със слоевете (Layers), изберете Solid Color и задайте черно(black) за цвят.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

Стъпка 2

Създайте текста да е с големи букви (All Caps), като използвате Ministry Bold за шрифт. Задайте следните стойности: Size 500 pt и Tracking 50

Можете да увеличите размера на документа (Canvas Size), ако не текста не стои добре върху него.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Как да запълните текста с изображенията

Стъпка 1

Отидете на File > Place Linked и отворете изображението с капката синя боя падаща във водата. Натиснете Return (Mac)/Enter (Win) и с десен бутон на мишката натиснете върху слоя, за да изберете Clipping Mask.

След това натиснете Command-T/Ctrl-T, за да влезете във Free Transform Mode (Режим за свободна трансформация). Променете размера, завъртете и нагласете изображението вътре в първата буква, така че да я запълните с него.

Натиснете Return (Mac)/Enter(Win), за да запазите промените.

Add an Image TextureAdd an Image TextureAdd an Image Texture

Стъпка 2

Натиснете Command (Mac)/Ctrl (Win) и с ляв бутон на мишката върху малкото изображение (thumbnail) на текстовия слой, за да заредите селектирания текст.

Load a SelectionLoad a SelectionLoad a Selection

Стъпка 3

Изберете инструмента Rectangular Marquee, натиснете и задръжте бутоните Shift-Option(Mac) или Shift-Alt(Windows), за да се маркират само припокриващите се области със селектирания текст, и създайте четириъгълник около първата буква.

След като пуснете всички бутони, само първата буква ще остане селектирана.

Intersect SelectionsIntersect SelectionsIntersect Selections

Стъпка 4

Убедете се, че сте избрали слоя на изображението и натиснете Command-J (Mac)/Ctrl-J (Win), за да дублирате избраното изображение на нов слой. Изтрийте оригиналния слой на изображението.

Duplicate the SelectionDuplicate the SelectionDuplicate the Selection

Стъпка 5

Повторете същите стъпки, за да добавите и другите изображения към останалите две букви. Когато приключите, скрийте слоя с текста.

Repeat to Fill all the LettersRepeat to Fill all the LettersRepeat to Fill all the Letters

3. Как да запазите и заредите селекциите

Стъпка 1

Изберете всички слоеве, освен слоя с текста, и отидете на Layer>Merge Layers.

Merge LayersMerge LayersMerge Layers

Стъпка 2

Натиснете Command (Mac) или Ctrl (Win) върху слоя за текста, за да се покаже селектирания текст.

Load a SelectionLoad a SelectionLoad a Selection

Стъпка 3

Отидете на Select > Save Selection и напишете Text в полето с името (Name).

Save SelectionSave SelectionSave Selection

Стъпка 4

Изтрийте текстовия слой.

Ще използваме селекцията, за да рисуваме вътре в текстовата част, така че ако по някое време се нуждаете отново от селекцията, може просто да отидете на Select > Load Selection и да изберете Text от менюто Channel.

Load SelectionLoad SelectionLoad Selection

4. Как да използвате Екшъна във Photoshop за "пясъчна буря".

Стъпка 1

Изберете инструмента четка (Brush) и създайте нов слой, който поставете най-отгоре. Задайте му име brush. Името е много важно, така че проверете дали сте го написали правилно. Трябва да е написано с малки букви.

Create the Brush LayerCreate the Brush LayerCreate the Brush Layer

Стъпка 2

Тази стъпка не е задължителна, но помага да се създаде повече динамичност в изображението. Отворете панела с четките и използвайте посочените по-долу стойности за Brush Tips Shape и Shape Dynamics

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

Стъпка 3

Изберете цвета за предния план (Foreground Color) по ваше желание и започнете да рисувате върху зоните, които искате да се разпадат (от взрива).

Този екшън има опции за пет посоки (ляво, дясно, горе, долу, и по средата). Така че имайте предвид посоката, в която искате частите от буквите да се разкъсват.

Също имайте предвид, че частите ще бъдат отделени от оцветените части, което означава, че размера на четката също влияе върху цялостния резултат.

Paint Over the TextPaint Over the TextPaint Over the Text

5. Как да се стартите Екшън

Стъпка 1

След като приключите със щриховането, натиснете Command-D или Ctrl-D, за да премахнете селекцията.

Отворете панела с Екшъните, заредете екшъна, ако не сте го направили още, и изберете посоката, която искате.

Натиснете иконата Play selection в долната част на панела с Екшъните (Actions) и изчакайте докато тръгне. Може да отнеме няколко минути.

Run the ActionRun the ActionRun the Action

Стъпка 2

След като получите резултата, може да видите, че слоевете Background и brush все още са там. Ако не ви харесва резултатът, може да изтриете екшън слоевете, да направите някои промени в слоя brush, и да пуснете екшъна още веднъж. 

Няма грешно и вярно в този процес - всичко е проба и грешка, докато сте удовлетворени от резултата.

Action ResultAction ResultAction Result

Стъпка 3

След като получите желания резултат, може да проверите всички папки с екшъни и слоеве и да направите необходимите промени.

Например тук съм намалила равномерно групата от Particle Groups. Вие може да продължите и да направите други промени, да изтриете нежеланите области, като използвате маските и да използвате различните опции, които са налични в групата с цветовете (COLOR).

Action Folders and LayersAction Folders and LayersAction Folders and Layers

6. Как да добавите покриващи (overlay) слоеве за пушек и текстура

Стъпка 1

Поставете едно от изображенията с пушек върху някоя от буквите, преработете я, както е нужно и променете режима на слоя от Blend Mode в Screen.

Add a Smoke ImageAdd a Smoke ImageAdd a Smoke Image

Стъпка 2

Отидете на Image > Adjustments > Hue/Saturation, отметнете Colorize и променете стойностите на Saturation(Наситеност) на 50.

След това хванете плъзгача на Hue (Нюанс) и го местете докато достигнете цвят подобен на цвета на буквата. Натиснете ОК.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Стъпка 3

Добавете маска към слоя за пушека и заличете местата, които не ви харесват.

Mask Out Unwanted AreasMask Out Unwanted AreasMask Out Unwanted Areas

Стъпка 4

Прибавете други изображения на пушек към останалите букви с различни цветове, като се съобразявате с вече използваните цветове на буквите.

Поставете в група всички слоеве с пушек под името Smoke.

Smoke GroupSmoke GroupSmoke Group

Стъпка 5

Поставете изображението Landscape (пейзаж) най-отгоре върху слоевете, променете размера му, така че да запълни целия документ и променете режима му от Blend Mode на Soft Light. Намалете прозрачността (Opacity) на 50%

Add the Landscape ImageAdd the Landscape ImageAdd the Landscape Image

Поздравления! Приключихте!

В този урок, създадохме текст, запълнен с цветни текстури и го запазихме в неговата селекция. След това щриховахме някои области и използвахме екшън на Photoshop, за да създадем цветен ефект на експлозия.

И най-накрая, добавихме няколко изображения на пушек и отгоре още един цветен покриващ слой за завършване на ефекта. 

Чувствайте се свободни да оставите отдолу своите коментари, предложения и резултати.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads